Skip to main content

Schnuppersegeln Kurs-Nr. 1/24 Himmelfahrt

06.05.2024 bis 10.05.2024, – (Schnuppersegeln)

Schnuppersegeln Kurs-Nr. 2/24

13.05.2024 bis 17.05.2024, – (Schnuppersegeln)

Schnuppersegeln Kurs-Nr. 3/24 Pfingsten

20.05.2024 bis 24.05.2024, – (Schnuppersegeln)

Schnuppersegeln Kurs-Nr. 4/24

27.05.2024 bis 31.05.2024, – (Schnuppersegeln)

Schnuppersegeln nach Pfingsten

Schnuppersegeln Kurs-Nr. 5/24

03.06.2024 bis 07.06.2024, – (Schnuppersegeln)

Schnuppersegeln Kurs-Nr. 6/24

10.06.2024 bis 14.06.2024, – (Schnuppersegeln)

Schnuppersegeln Kurs-Nr. 8/24

24.06.2024 bis 28.06.2024, – (Schnuppersegeln)

Schnuppersegeln Kurs-Nr. 9/24

01.07.2024 bis 05.07.2024, – (Schnuppersegeln)

Schnuppersegeln Kurs-Nr. 11/24

15.07.2024 bis 19.07.2024, – (Schnuppersegeln)

Schnuppersegeln Kurs-Nr. 15/24

12.08.2024 bis 16.08.2024, – (Schnuppersegeln)

Schnuppersegeln Kurs-Nr. 16/24

19.08.2024 bis 23.08.2024, – (Schnuppersegeln)

Schnuppersegeln Kurs-Nr. 18/24

02.09.2024 bis 06.09.2024, – (Schnuppersegeln)

Schnuppersegeln Kurs-Nr. 20/24

16.09.2024 bis 20.09.2024, – (Schnuppersegeln)

Schnuppersegeln Kurs-Nr. 21/24

23.09.2024 bis 27.09.2024, – (Schnuppersegeln)

Schnuppersegeln Kurs-Nr. 22/24

30.09.2024 bis 04.10.2024, – (Schnuppersegeln)

© 2024 Segelschule Plön